webinar register page

Webinar banner
Diabetesskolan: föreläsningar inom typ 2-diabetes
Diabetesskolan ingår i Webskolan från Boehringer Ingelheim.

Program:

21 april - Diabetesbehandling till äldre
Peter Fors, överläkare på medicinkliniken och ansvarig för diabetesmottagningen på Alingsås lasarett

19 maj – Diabetes och den betydande kardiovaskulära risken –Jörgen Nilsson, specialist i allmänmedicin och diabeteskonsult

16 juni, Motiverande samtal Yvonne Bergmark Bröske, legitimerad sjuksköterska, Utbildare och handledare i MI (MINT)

Höstens datum:
18 augusti
15 september
20 oktober
17 november
15 december
Aug 18, 2021 12:10 PM
Sep 15, 2021 12:10 PM
Oct 20, 2021 12:10 PM
Nov 17, 2021 12:10 PM
Dec 15, 2021 12:10 PM
Jan 19, 2022 12:10 PM
Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading