webinar register page

Webinar banner
Digital träff för astma/KOL-sköterskor Skåne, Blekinge och Kronoberg
Målgrupp: Astma/KOL-sjuksköterskor

Agenda:
12.10 Introduktion med nyheter om Spiolto® Respimat® Therése Törnström och Tina Karström, Boehringer Ingelheim
12.15-12.50 Program enligt schema till höger. Upplägget är 15 min föreläsning och 15 min diskussion i gruppen

Syftet är att ge dig som möter astma- och KOL-patienter en möjlighet att diskutera och utbyta erfarenhet inom ditt terapiområde under rådande pandemi.

Fredag 12/3
Christer Janson, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning Överbehandling med ICS - hur stort är problemet och vad får det för konsekvenser? Christer kommer göra en kort föreläsning på temat och sedan diskuterar vi i gruppen.

Fredag 16/4
Eva Liljeqvist, Astma/KOL-sjuksköterska Capio VC Orust. Telefon- och webbmöten med patient. Eva har arbetat länge med distansmöten med patient och har många konkreta a arbetsmetoder och tips att dela med sig av.

Fredag 28/5
Robert Häger, Leg. Fysioterapeut Capio VC Orust. Hur arbetar vi i KOL-team och vad är fysioterapeutens roll i teamet? Robert jobbar i astma/KOL-teamet och ger råd och tips utifrån sitt arbete och erfarenheter.
May 28, 2021 12:10 PM
Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register