webinar register page

Webinar banner
CARDIOskolan
CARDIOskolan ingår i Webbskolan från Boehringer Ingelheim.

Onsdag 10-Februari: Gör risk scores nytta vid AK-behandling av förmaksflimmer? En praktisk och vetenskaplig genomgång.

Föreläsare: Jonas Oldgren Professor och överläkare, Kardiologkliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala Clinical Research Center, Uppsala Universitet


Onsdag 10-Mars: När flimmerpatienten får en stroke – akut behandling och post-stroke checklistan

Föreläsare: Signild Åsberg, Docent, Specialistläkare, Strokeavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala


Onsdag 14-April: Praktisk hantering av komplikationer vid blödning eller risk för blödning vid behandling med NOAK.

Föreläsare: Anders Själander, Professor och Överläkare vid Umeå universitet, Sundsvalls sjukhus.


Onsdag 12-Maj: Flimmerpatienten på akuten

Föreläsare: Fredrik Von Wowern, Överläkare, Internmedicinkliniken SUS Malmö/Lund.

Onsdag 9-jun: Patientdelaktighet och Flimmerkompassen

Föreläsare: TBD
Aug 11, 2021 12:10 PM
Sep 8, 2021 12:10 PM
Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading