webinar register page

Webinar banner
CARDIOskolan
CARDIOskolan ingår i Webbskolan från Boehringer Ingelheim.

Onsdag 8-sep: Strokeläkaren delar med sig av sina erfarenheter

Föreläsare: Jan-Erik Karlsson, ÖL Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Onsdag 13-okt: Hjärtsvikt – förekomst och uppkomst

Föreläsare: Bert Andersson, Professor och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset


Onsdag 10-nov: Hjärtsvikt – hur påverkar nya behandlingar och riktlinjer primärvårdens arbete?

Föreläsare: Björn Eriksson, distriktsläkare och spec i allmänmedicin, Gustavsbergs VC


Onsdag 8-dec: Den multisjuka flimmerpatienten – ett patientfall

Föreläsare: Måns Almqvist , ST-läjkare Akademiska sjukhuset
Nov 10, 2021 12:10 PM
Dec 8, 2021 12:10 PM
Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading