webinar register page

Webinar banner
eCME - TIẾP CẬN ĐA CHUYÊN KHOA TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XƠ PHỔI VÔ CĂN
Hội thảo khoa học trực tuyến cập nhật về xu hướng quản lý bệnh lý xơ phổi vô căn, đồng thời tạo một diễn đàn để trao đổi những kiến thức khoa học và kinh nghiệm lâm sàng hữu ích cho các bác sĩ, dược sĩ, chúng tôi trân trọng kính mời quý bác sĩ, dược sĩ tham dự chương trình hội thảo khoa học trực tuyến chương trình Đào tạo y khoa chủ đề “TIẾP CẬN ĐA CHUYÊN KHOA TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XƠ PHỔI VÔ CĂN” được phối hợp tổ chức bởi Liên Chi Hội Hen Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng Tp.HCM và Cty TNHH Boehringer Ingelheim Việt Nam.

Jul 25, 2020 01:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ba Long Nguyen.