webinar register page

Webinar banner
For allmennleger med spesiell interesse for diabetes, hjerte-/kar og lungesykdommer
Keep Learning for allmennleger er et møtekonsept med spennende temaer og
foredragsholdere. Møteserien arrangeres som webinarer en gang i måneden, og er tilpasset for deg i allmennpraksis. Temaene vil omhandle diabetes, hjerte-/kar og lungesykdommer. Les mer om temaene nedenfor. Du er velkommen til å delta på en eller flere av nevnte webinarer.

Inviter gjerne dine kollegaer. Lege, offentlig godkjent sykepleier, farmasøyt, samt studenter i disse fag kan inviteres ihht. legemiddelforskriften §13.1. Boehringer Ingelheim offentliggjør direkte og indirekte verdioverføringer til helsepersonell, helseorganisasjoner og pasientorganisasjoner i tråd med Legemiddelindustriens bransjeregler. Les om vår personvernserklæring her: https://www.boehringer-ingelheim.no/privacy-policy
May 20, 2021 07:30 PM
Jun 17, 2021 07:30 PM
Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Kari Anne Sveen
(PhD), Seksjon for preventiv kardiologi @Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin. Oslo universitetssykehus
20.mai: Mikro- og makrovaskulære komplikasjoner ved diabetes type 2
Arnulf Langhammer
Professor dr.med. NTNU @NTNU, prosjektleder lunge- og osteoporoseprosjektet i HUNT og fastlege ved Høvdinggården legekontor i Steinkjer
17.juni: Årskontroll for pasienter med obstruktiv lungesykdom. Hva må du vite som allmennlege?