webinar register page

Webinar banner
Hjärta, hjärna, njure och diabetes typ 2 Föreläsningsserie i februari, mars och april
Hjärtligt Välkommen till vårens digitala föreläsningar,

Tisdagar under februari, mars och april månad erbjuder Boehringer Ingelheim digitala föreläsningar.

Utmaningarna och möjligheterna är många när det gäller två av våra största folksjukdomar, diabetes typ 2 och förmaksflimmer. Syftet med
föreläsningarna är att erbjuda dig en uppdatering inom området hjärta, hjärna, njure och diabetes typ 2.


Program:

12.10 - 12.15 Välkommen, inledning och produktinformation
Nellie Palmblad och Niss Maria Arthursson
Boehringer Ingelheim

12.15 - 12.50 Föreläsning se nedan aktuellt datum och ämne

23 feb
Diabetes och den betydande kardiovaskulära risken
Jörgen Nilsson, Allmänspecialist och diabeteskonsult, Umeå

9 mars
Antikoagulantia till högriskpatienter
Ziad Hijazi, Docent, ÖL, Akademiska, Uppsala

16 mars
Diabetes ur kardiologens perspektiv
Gorav Batra, Specialistläkare, Kardiologi, Akademiska, Uppsala

23 mars
Njurkomplikationer, nya läkemedel
Hans Furuland, ÖL, njursektionen, Akademiska, Uppsala

13 april
Den antikoagulerade patienten på akuten.
Fredrik von Wowern, ÖL Internmedicinkliniken SUS Malmö

27 april
Patientfallsdiskusioner
Jörgen Nilsson, Allmänspecialist och diabeteskonsult Umeå
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Palmblad,Nellie (HP ComSales) BI-SE-S.