webinar register page

Webinar banner
Dermatofitozy u kotów
Akademia-BI.pl zaprasza na spotkanie z prof. dr hab. Jarosławiem Popielem, uznanym ekspertem oraz wykładowcą dermatologii zwierząt towarzyszących. Podczas webinaru prof. Popiel przedstawi zagadnienia związane z dermatofitozami kotów omawiając między innymi diagnostykę oraz terapię tych często trudnych w leczeniu chorób kotów. Jak zawsze po webinarze zapraszamy na sesję pytań i odpowiedzi.

Oct 21, 2021 08:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Artur Andrzejczak.